tisdag 24 januari 2017

Vanliga frågor och påståenden om varghundar- Är det lagligt?
- 67% varg är väl inte lagligt?


Svar: I Sverige har man tillåtelse att äga varghund som är F5 dvs minst fem generationer från dess att ren varg blandats in. Procent kan bevaras hög om man parar varghundar med andra varghundar utan att generationerna från varg är olaglig. Procent finns alltså ingen lag om, det är enbart F-siffran som är viktig ur ett lagligt perspektiv.

Det finns två hundraser som är godkända av SKK och de innehåller båda varg och heter:
Saarloos Wolfhond och Ceskoslovenský Vlcak. 

Tillägg: Vid annonsering av wolfdogs är det förbjudet att använda beteckningen varghybrid eller ange särskilt nära släktskap med varg. Från Jordbruksverkets hemsida:- Vad är content?

Svar: Content är något man refererar till för att beskriva hur mycket varg det finns i en varghund. Det brukar delas upp i tre olika kategorier: Low content (lågt innehåll) mid content (medel innehåll) och high content (högt innehåll). På senare tid har man också börjat tillämpa underkategorier som exempelvis lower mid eller higher mid för att ytterligare kunna precisera i vilken ände av low, mid eller high content spektrumet en individ tillhör.

Det finns (förvirrande nog) lite olika modeller som man utgår ifrån. Bland annat denna nedan:

0-34% low content

35-74% mid content
75-99% high content

NLA (National Lupine Association) utgår ifrån följande:

1-40% low content
40-80% mid content
80-99% high content

Finns även vissa som räknar efter denna modell:

Eftersom procent bygger på matematik kan den ge en felaktig bild inom genetiken som fungerar aningen mer slumpmässigt. Därför utgår content inte alltid enbart från procent utan via fenotypning dvs man utgår också efter individens utseende och beteende för att fastställa hur mycket individen ifråga har ärvt från vargen.
- Vilka användningsområde har en varghund?
- Vad har man en varghund till?
- Funkar varghundar bra som husdjur?

Svar: Till skillnad från hunden som varit domesticerad i 10.000-15.000 år har vargen fått klara sig på egen hand och har därför inte varit beroende av att lära sig kommunicera med människan. Den har heller inget specifikt användningsområde så som de flesta hundraser har (jakthund, vallhund, vakthund, slädhund, lydnad osv). Man har använt wolfdogs inom militären till och från, men de allra flesta har inget annat syfte med sina djur än sällskap och att bygga en stark relation. Vissa använder socialt välanpassade wolfdogs i utbildningssyfte (kallas oftas ambassadörs varghundar) så att allmänheten får mer förståelse för vargar och varghundar som i regel är väldigt missförstådda djur. Sen finns en skara som tränar sina wolfdogs för att kunna medverka i filmer, reklamer och fotografering det finns också de som har intresset av att avla och använder dom till det.

Som husdjur är de inte helt optimala. De har många egenheter som gör att de är väldigt komplexa djur att ta hand om. 

- Kan ha svårt att bli rumsrena

- Kan vara olämpliga att ha tillsammans med mindre djur eller barn
- Ofta destruktiva i hemmet
- Väldigt rymningsbenägna (hägn bör ha en höjd på 2 meter och helst inåtlutande sektioner överst för att stoppa varghunden om den klättrar på stängslet. Förutom detta även grävskydd så de inte kan gräva sig ut under stängslet)
- Om de blir skrämda av något kan den rädslan stanna kvar en livstid
- De försvarar ofta sin mat väldigt aggressivt
- De kan vara extremt klumpiga, hoppiga och intensiva (vilket resulterar i hårda slag från tassar och käftar)
- De är i behov av mycket sällskap 
- Har ett stort behov av mental stimulans 
- Blir lätt uttråkade av kommando eller lydnadsträning
- De är ofta misstänksamma mot nya människor och nya platser (trots socialisering redan vid ung ålder så kan detta beteende inte alltid undvikas)
- Kräver starkt ledarskap (inte att förväxla med dominans eller våld)
- Kan bli mycket territoriella 
- Behöver stora ytor att röra sig på
- Vissa uppvisar beteendeförändringar kring vargarnas parningssäsong


En low content i jämförelse med en high content kommer närmare hunden i sättet och blir då enklare att ha. Det allra bästa är att börja med lägre contents för att se om varghund är något för dig. Även att träffa många wolfdogs innan så man vet bättre vad man kan förvänta sig. 

- Varghundar är farliga!
- Är inte varghundar väldigt aggressiva?


Svar: Det är ett rovdjur precis som alla andra tamhundar - det går inte komma ifrån. En varghund skall hållas under uppsikt med mindre barn och djur. Man måste ta i beräkning att varghunden har egenskaper som i fel händer kan göra skada precis som alla andra hundraser av större typ. I beräkning bör man också ha att varghundens kommunikation kan skilja sig från hundens och då via missförstånd kan leda till allvarliga situationer. Varghunden är sannolik att visa mataggressivitet och aggression mot hundar av samma kön d.v.s tikar mot tikar och hanar mot hanar.

Många high contents går inte att hålla tillsammans i större grupp när de är könsmogna. De allra flesta håller en hona och hane ihop eller syskon eller förälder och deras valp. Men det finns ingen garanti för att deras sammanhållning ska bestå ens då. I vilt tillstånd består en flock vanligtvis av två föräldradjur och deras valpar. När valparna växer upp stannar vissa, men många lämnar flocken för att bilda egna flockar i sin tur. Eftersom vargar väljer sin partner så kan man tänka sig att på en begränsad yta, där två individer inte kommer överens finns en risk för bråk som i allra värsta fall kan sluta med dödlig utgång. De kan inte fly om det skulle vara så att de inte accepterar varandra och de har inte själva valt varandra utan blivit sammanförda mot sin vilja. Återigen är vikten av hägn stor så man alltid kan dela på individer som inte kommer överens, om man äger eller planerar att äga flera varghundar förstås. Det bästa är att utgå ifrån hur ens uppfödare håller sina djur och utifrån det få en antydan av vad man kan förvänta sig. - Kan man ha en varghund i lägenhet/stan?


Svar: Det är inte att rekommendera att ha boende i lägenhet eller stan när man har varghund. Vissa varghundar blir väldigt stressade av mycket folk, ljud och rörelse även om du lägger mycket tid på socialisering vid ung ålder. Därför är det bättre att wolfdogs med mer content (speciellt mid och high contents) har en miljö där de känner sig trygga och som känns mer naturliga. 

M
an behöver oftast ett hägn till sin varghund. Risken är stor att djuret inte går att ha inomhus obevakat utan att förstöra inredning och dessutom yla i ångest av att ha lämnats ensam, något som inte uppskattas av hyresvärd eller grannar. De kräver oftast en form av impulsiv frihet där de själva kan välja om de vill vara inne eller ute. Lämnar man dem ensamma längre stunder bör de kunna röra sig fritt och ha stimulans i den form ett hägn med stor yta kan ge. I hägnet kan de röra sig mer obehindrat än inomhus. Med detta sagt bör man balansera upp tiden i hägnet med aktiviteter på andra håll så att inte djuret "förvildas" alltför mycket. Man skaffar förhoppningsvis inte en wolfdog för att den ska stå i ett hägn dag ut och dag in. Utan vill underhålla, umgås och stimulera den på olika sätt.


- Kan DNA-test visa hur mycket varg en varghund innehåller?


Svar:
Det finns DNA-test men de är inte alltid 100% tillförlitliga. Embark är det test på marknaden som uppges vara mest precist.

Tillägg: Embark-tester blir allt vanligare hos uppfödare eftersom de då kan ange en vargprocent och vilka övriga hundraser som finns i sina djur. Även genetiska sjukdomar syns på detta test och visar vilka anlag som kan föras vidare till avkommorna. På så sätt får man som köpare en viss trygghet och man kan anta att uppfödaren lägger mycket jobb på att hålla sin avel på hög nivå. Det är också mycket svårare att överdriva ett djurs varginnehåll vilket är väldigt vanligt i wolfdogvärlden eftersom det får mångas hundar att verka mer exotiska och bli mer eftertraktade.

- Hur ser man om en varghund har mycket varg i sig?
- Vad skiljer varg från hund utseendemässigt?


Svar: Några saker man ofta kan ha som referenser är:


 • att svansen är rak och inte böjer sig upp mot ryggen eller i en båge
 • att svansen slutar vid hälbenet
 • att ögonen är gula, bänstensgula eller svagt gula med inslag av grå eller grön
 • har svart nos och klor 
 • att öronen är stående, har mycket behåring och är till skillnad från exempelvis schäfer inte så stora
 • har stor skillnad mellan sommarpäls och vinterpäls 
 • att bringan är smal och tassarna pekar utåt
 • föds utan ljusa tecken eller maskeringar
 • har ett lågt buret huvud
 • har ofta ett platt pannben, mindre tydligt stop 
 • har en tydlig man vid manken- Hur skiljer sig beteendet mellan varghund och vanlig hund?


Svar: Det är viktigt att komma ihåg att dessa beteenden inte alltid är förekommande hos wolfdogs och kan förekomma i olika utsträckning. Men följande förekommer ofta och speciellt hos high contents:


 • får endast valpar en gång per år mellan april och maj 
 • går inte att ha lös eller utan koppel då de gärna rymmer
 • skäller inte likt hunden utan använder snarare gnäll och "snack" och yl
 • har lättare att kommunicera med artfränder än människor
 • mognar sent
 • kan vara skygga
 • reagerar ofta starkt på höga ljud eller plötsliga rörelser
 • mer vaken och uppmärksam på omgivningen
 • har stor jaktinstinkt 
 • är självständiga (trots sin flockkänsla måste vargen vara beredd på att klara sig själv)
 • har likt vargen en partner livet ut (såvida inte partnern dör, då de kan välja en ny)

Nedan följer ett collage där INGEN av hundarna på bild innehåller varg. Detta ger en bra bild av hur lätt det är för uppfödare att påstå att deras hundar är wolfdogs:
- Varför vill man ha en varghund?


Svar: Detta är inte helt enkelt att svara på för alla har olika anledningar.

En anledning till varför man vill äga en varghund kan vara att man har ett genuint intresse för rovdjur och deras beteende. Har man träffat flera wolfdogs och fått en uppfattning om hur de fungerar kanske det har väckt en beundran och uppskattning för den här typen av djur.
Man kanske föredrar en mer egensinnig individ? En varghunds tillgivenhet förtjänas och man blir inte förlåten för vilket svek som helst så lätt som många hundar gör. Därför blir relationen till en wolfdog mycket mer finkänslig och båda parter dvs människa och varghund är på ett mycket mer jämlikt plan. 

Vargen har många egenskaper som tilltalar många människor: starka familjeband, tillgivenhet, samarbetsvilja och intelligens. Många söker sig också tillbaka till en mer ursprunglig typ av hund då många raser genom extremavel blivit påverkade negativt och har ett utseende som i jämförelse med vargen kan anses som deformerat.

Det finns många hundraser som är ganska varglika och de allra flesta nöjer sig på den nivån. Men en varglik hund och en varghund skiljer sig väldigt mycket från varandra. Precis som vissa väljer reptiler som husdjur och andra hästar, det är två olika djurslag och de har olika beteende och omvårdnad. 
Man väljer helt enkelt det som tilltalar en själv mest och det man känner att man vill syssla med. 

Det finns många som skaffar varghund för att kunna skryta med och det är helt fel anledning men dessvärre inte helt ovanligt. Detta får oftast olyckliga konsekvenser för djuret som inte får korrekt omvårdnad och blir i slutändan den som får betala priset. Därför är det av stor vikt att uppfödare väljer valpköpare med stor omsorg. 
Kommer snart! - Hägn till varghund


Källa: http://www.inetdesign.com/wolfdunn/wolfdogfaq/index.shtml